Söndags-smakbit # 49

Bloggen Flykten från verkligheten ger oss varannan söndag chansen att publicera ett litet smakprov ur en bok vi läser.
Där får du många spännande boktitlar att kika närmare på.
En viktig regel: Inga spoilers!

Denna vecka läser jag något så ovanligt som en serieroman!

Fabian Göranson har skrivit Drömmen om Europa

Smakbiten kommer från sid. 135

-Fylld av skam och ilska rusar jag därifrån. Hela området runt Colosseum och Forum Romanum är ett jordgetingbo av turism i högsäsong.

-Jag ser ett amerikanskt par fly hals över huvud från en utklädd gladiator som verkar vilja ha betalt för att de fotograferat honom.

-Flockar av uttorkade pensionärer i dödens förmak driver runt med desperation i blicken.

-Här når resan någon sorts bottenläge. Jag överväldigas. Det blir för mycket.

Vill du läsa mer om boken så klicka på omslaget nedan, så kommer du till Adlibris

0

Söndags-smakbit # 48

Bloggen Betraktelser ger oss varannan söndag chansen att publicera ett litet smakprov ur en bok vi läser.
Där får du många spännande boktitlar att kika närmare på.

Jag har nu kommit halvvägs i Malou von Sivers roman Mitt hjärtas oro som är första delen i en trilogi som baserar sig på hennes egen släkthistoria. Hon försöker här berätta och förstå hur ett sår kan ärvas från generation till generation, ett arv som har format henne som människa.

Smakbit från sid. 55

“Läsa är som att äta och dricka. För mig är det en del av livet. Men det går inte bara av sig själv, man måste ibland tvinga sig att gå in i det okända rum som en roman kan vara. Tvinga sig att välja bort mycket av det som pågår runt omkring, hitta en vrå där lugnet sänker sig och så koncentrera sig först på bokstäverna, sen på orden, därefter meningarna och då, utan att man märker det är man inne i en värld som ingen kan ta ifrån en”.

0

Jag har läst..

Djurens känslor - och vår känsla för djur Bokomslag Djurens känslor - och vår känsla för djur
Per Jensen
Husdjurslära
Natur & Kultur
2018
199

Vad tänker djuren? Känner höns empati med varandra? Är grisar medvetna om sin egen existens och vad upplever får och kor egentligen när de umgås med människor?

Forskningen har gjort stora framsteg när det gäller att förstå husdjurens inre liv och den nya kunskapen är inte alltid lätt att förhålla sig till. Författaren Per Jensen, professor i etologi, läran om djurens beteende, berättar levande och enkelt om de senaste vetenskapliga rönen kring djurens inre liv.
Vi vet idag mer än någonsin om känslor, tankar och kognitiva egenskaper hos de djur som efter sin död utgör grunden i de flesta kokböcker.
Utan att moralisera över vad vi äter ställs här de svåra frågor som vi alla måste ta ställning till.
Är behandlingen av djuren i dagens lantbruk rimlig när vi nu vet att deras känsloliv inte skiljer sig så mycket från vårt?
Det är du och jag som bestämmer vad vi vill äta - och det ger oss också makt att förändra djurens liv.

Utdrag ur boken:
"Forskning visar att det inte går någon skarp gräns mellan vår egen upplevelsevärld och den vi hittar hos andra djur. De kanske resonerar och planerar mindre och de uppfattar andra saker i sin omgivning än vi, men deras grundläggande känsloliv är väldigt likt vårt. En gris upplever ilska och rädsla, hönsen kan bli uttråkade, fåren känner samhörighet med flocken och kor kan längta efter sin kalv som tagits från dem direkt efter födelsen."

En mycket tankeväckande bok är det här. Lite snudd på att man inte vill äta kött längre, även om mycket av det som står skrivet redan är vedertaget av både forskning och vår egen hjärna...

Jag tog illa vid mig speciellt i avsnittet som handlar om fiskar. För som de flesta andra har jag levt i tron att fiskar inte känner smärta när kroken sitter fast i munnen på dem eller när de ligger på bryggan och kippar efter luft. Nu har man kunnat bevisa att även fiskar känner samma typ av smärta som däggdjuren gör och vi måste alltså avliva myten om känslokalla fiskar.

Det finns så mycket vi kan göra för att göra djurens liv bättre under den tid de lever. Slakterier i mindre skala på närmare håll så djuren slipper stressande långa transporter.
Och framför allt att djuren ska få leva i en så naturlig miljö som möjligt, något som idag är mycket ovanligt. För även om vi slår oss för bröstet över vår så kallade prima djurhållning så finns det massor kvar att göra.
Och eftersom man nu gör mycket tester på djur för att både ta reda på hur deras känsloliv ser ut och vad de verkligen uppskattar och vad de avskyr, ja då måste vi ju kunna rätta oss efter vad forskningen kommer fram till!
För om vi ska fortsätta äta kött så tycker jag att man ska kunna vara säker på att djurens livskvalitet har varit bra och sista resan har skett utan stress och med värdighet.

Boken ger många nya infallsvinklar, jag vill inte bara vara en "trädkramare" och en "djurkramare" utan jag vill ha fakta, och det håller forskarna på att ta fram. Och det är vår skyldighet att lära av de kunskaper man kommer fram till och behandla djuren därefter!

0

Söndags-smakbit # 47

Bloggen Flykten från verkligheten ger oss varannan söndag chansen att publicera ett litet smakprov ur en bok vi läser.
Där får du många spännande boktitlar att kika närmare på.
En viktig regel: Inga spoilers!

Jag har denna vecka gett mig på att läsa
Svälten – Hungeråren som formade Sverige av Magnus Västerbro

Boken är nominerad till August-priset i kategorin faktabok och så här står det i baksidestexten:

Först kom kylan. Sedan värmen och torkan. Två år i rad slog skörden fel. Folk dog. Till en början barn och åldringar, Därefter även de starka. Det tredje året var alla visthusbodar tömda. I Stockholm anklagade man de svältande för att själva ha orsakat sin nöd.
Missväxten under åren 1867-69 är en av de värsta naturkatastroferna i Sveriges historia, och dess effekter förstärktes av politiska felbeslut och misstag. Hungersnöden bidrog till stora sociala spänningar och blev startskottet för massemigrationen, främst till Nordamerika. Genom enskilda människors livsöden berättar boken en skakande historia om ett avlägset Sverige, men samtidigt ett som var här alldeles nyss.

Smakprov från sid 71

“Hungerflyktingarna kommer till en stad där redan tusentals arbetare trängs i alla slag skyffen, på stinkande vindar, på bakgator, i skrubbar och skjul. Många börjar genast utnyttjas, antingen som billig arbetskraft eller så tvingas de prostituera sig. En skribent protesterar mot det växande tiggeriet och ber polisen att gripa in mot de fattiga, kräver att alla som tigger på Stockholms redan så trånga gator ska samlas ihop och skickas till fattigvården. Dessutom uppmanar han stockholmarna att genast sluta skänka tiggarna pengar, för annars kommer det bara fler och fler av dem.
Detta är djupt upprörande tycker Fäderneslandets skribent. Det är “rikedomens egoism” som talar: Åsynen av barn som vandra omkring för att samla ihop några slantar eller några bitar bröd, kan störa veklingens matsmältning vid kaffekoppen, och eras jämmer blandar sig skärande med skrattsalvorna vid punschglaset. Undan därför med de olyckliga! Låt dem svälta hemma bäst de vilja, men måtte de ej besvära andra med åsynen av sitt elände…”

Sid 115
“Att det finns varor av alla de slag att köpa i lanthandeln för vanligt folk har man tidigare bara hört talas om. Man kan nu köpa mat, men också kaffe, tuggtobak, socker samt tyger och porslin. Riskerar inte tillgången på sådant överflöd att fördärva folket? Vänja dem vid lyx? Kommer de kanske att slösa bort sina pengar på sådant de egentligen inte behöver. Biskopen av Norrland har lagt fram en motion i riksdagen för begränsning till rätten att öppna lanthandel, på grund av det gränslösa moraliska elände som detta leder till.”

1