Mitt Finland

Traditioner i Finland/Sverige
Finlandssvensk ordlista
Finsk bastu SAUNA
Finsk litteratur
Mattraditioner i finlandssvenska trakter
Nödmat i Finland
Jämförelse – Finsk o svensk mentalitet
Folkligt kosthåll i Finland

Finsk julmat

Finlandssvensk ordlista

FINLANDSSVENSKA Ingen vet med säkerhet hur länge det talats svenska inom det landområde som idag kallas Finland. Fornfynd vittnar om mycket tidiga svenska impulser. Den svenskspråkiga befolkning som under medeltiden rotade sig i Finland bestod till överväldigande del av fiskare o småbrukare. Trots att det förekommit spänningar mellan språkgrupperna råder det i Finland en djupt …

View page »

Finsk bastu, SAUNA

FINSK BASTU BASTUNS FYSIOLOGI / KALLA FAKTA OM HET BASTU! Den första medicinska avhandlingen om bastu skrevs av läkaren Elias Lönnrot 1832, också känd som upptecknare av Kalevala. Senare har det blivit några fler avhandlingar. Bastubadet innebär att kroppen utsätts för snabb o kraftig värmestress. Hudens temperatur stiger till mellan 39-41 C och kroppens inre …

View page »

Finsk litteratur

LITTERATUR I FINLAND Banbrytande för den finskspråkiga litteraturen var utgivandet av KALEVALA (1835-1836 o 1849) Grundad på finsk folkdiktning insamlad av ELIAS LÖNNROT (1802-1884) Kalevala innebar att finskspråkiga författare utöver den svenskspråkiga litteraturen o kulturen nu hade som fast punkt en folklig tradition som var uttryckt på det egna språket. Lönnrots sammanställning av Kalevala byggde …

View page »

Folkligt kosthåll i Finland

Utdrag ur boken skriven av Ilmar Talve Bakgrunden till vad ett folk äter o dricker, hurudan dess föda är, står att finna i landets näringsstruktur. Jordbruk och boskapsskötsel samt fiske, i någon mån även jakt, i synnerhet under medeltiden, har i Finland producerat råämnena för folkhushållningen. De växter som har odlats och fortfarande odlas i …

View page »

Jämförelse- finsk o svensk mentalitet

”SVENSKAR ÄR VI INTE, RYSSAR VILL VI INTE BLI” SKILLNADER I SVENSK O FINSK MENTALITET! I Finland berättar man gärna historien om tysken, svensken och finländaren på safari någonstans i Afrika. Efter ett tag fick de syn på sin först elefant och tankarna sköt fart med anledning av detta plötsliga möte med det imponerande djuret. …

View page »

Mattraditioner i finlandssvenska trakter

MATTRADITIONER I FINLANDSSVENSKA TRAKTER Såhär ser matordningen ut i Signe Åvists barndomshem 1839 Morgonmål (Mårisvaal) Helkokt potatis (trindpärona) med fläsksås eller pikkalaka, (hett potatisvatten) med en rejäl smörklick i, serverat i en kopp vari man doppade potatisarna. Fil, bröd, smör o mjölk Middagsmål (Mäddan) Välling kokt på kornmjöl eller kokad mjölk på brödbitar Kvällsmål (kveisvaal) …

View page »

Nödmat i Finland

MAT I KRISTIDER Detaljerade uppgifter om nödår i Finland står att få sedan 1500-talet. Svåra nödår inföll 1580, 1601-02, 1635,1656,1695-97, 1710 och 1867-68 Värst var nöden 1695-97 då en tredjedel av Finlands befolkning do p.g.a missväxt o sjukdomar. Under dessa tider var folk tvungna att tillreda olika slags nödföda, i vilken man använde olika slags …

View page »