Födelsedag

Födelsedag och namnsdag i Sverige
Om man ska kunna fira födelsedagar måste man för det första ha en årskalender o för det andra veta på vilket datum man är född!
I Sverige hade man visserligen i o med kristendomen fått en kalender, men vanliga människor visste oftast inte vilden dag eller ibland ens vilket år de fötts.

Ännu för hundra år sedan var det många ur allmogens led som på förfrågan kunde svara:”Det var samma år som herrgården brann, o mitt i höslåttern”
Mycket bättre ställt var det inte med deras namnsdagsfirande, för vem döptes till så konstiga helgonnamn som Eustachius eller Potentiana?

I städerna o på slott o herrgårdar var födelsedagsfirandet etablerat i början av 1600-talet. Firandet spreds bland vanliga svenska på 1800-talet.
En vanlig, säkerligen minst 150 år gammal o alltjämnt levande del av traditionen är ju familjemedlemmarnas morgonuppvaktning med presenter o kaffe samt födelsedagstårta.

Födelsedag och namnsdag i Finland
Namnsdagsfirandet spred sig till Finland under 1700-talet, men firandet blev allmänt först på 1800-talet.
I Österbotten låste man in namnsdagsbarnet på utedasset, varefter endast löfte om traktering möjliggjorde frisläppning!
Dagens namnsdagsfirande äger oftast rum under stillsamma former på arbetsplatserna eller i hemmen.

Födelsedagarna har ingen lång historia i Finland. Mera storståtligt firande av jämna födelsedagar blev allmänt först vid sekelskiftet. Idag firas både 30- och 40-årsdagen med pompa o ståt. 50-årsdagen är däremot en festdag som ska firas högtidligt i upputsat hem eller i festlokal.

Bakåt

LÄMNA GÄRNA EN KOMMENTAR