Jag har läst…

Ce - en duktig hund gör tio renskötares jobb Bokomslag Ce - en duktig hund gör tio renskötares jobb
Anna Kuhmunen
hundar
Avki Ab
2018
173

Än idag berättas det historier om hundar så duktiga att de kunde sköta renhjordarna helt själva. Deras jojkar ekar fortfarande i dalgångar och skogar.
Trots att renhundens självklara plats i familjen och dess oumbärliga arbete med renarna har beskrivits genom tiderna får den nu för första gången sin egen bok.
Boken bottnar i traditioner som bevarats framför allt hos äldre samer vars kunskap är livsnödvändig och värderas högt. Renskötseln är i ständig utveckling, inte minst genom motoriseringen. Har dagens vallare en chans mot fordonen och hur ser hundens framtid ut?

Ce är ett nordsamiskt inkallningsord. Citat, texter och ett rikt bildmaterial ger en genuin inblick i samspelet mellan hund och ägare, direkt berättad ur renskötselns perspektiv. Detta är en h yllning till den arbetande renhunden som en del av samisk kultur, historia och framtid.

I boken har författaren intervjuat ett fyrtiotal samer runt om i Sapmi. Tillsammans låter de den levande samiska hundkulturen träda fram.

0

One Comment:

  1. Att se hundar och hundförare (vallare?) samarbeta är en fröjd för ögat. Fantastiskt när människa och djur kan arbeta tillsammans på det viset :-)

Kommentera